štvrtok 22. septembra 2022

Aktuálne: Zdravotné poisťovne a ich benefity

Porovnávač benefitov zdravotných poisťovní tretí rok po sebe zrealizoval prieskum o spokojnosti slovenských poistencov s ich zdravotnou poisťovňou. Súkromné poisťovne sú spontánne vnímané pozitívnejšie ako štátna, najviac totiž uvažujú o zmene poisťovne poistenci Všeobecnej štátnej zdravotnej poisťovne (VŠZP), a to až 16 % z nich. Pri súkromných poisťovniach je to takmer o 50 % menej (ZP Dôvera 8 %, ZP Union 10 %). Oproti minulému roku tak počet poistencov VŠZP uvažujúcich o zmene stúpol dvojnásobne (8 % v roku 2021).

Najčastejším dôvodom zmeny sú pre poistencov štátnej zdravotnej poisťovne VŠZP atraktívne výhody a benefity v inej poisťovni (48 %). Ďalšími významnými dôvodmi celkovo pre všetkých poistencov je snaha mať celú rodinu poistenú v jednej poisťovni (16 %) a odporúčania priateľov a známych (12 %). O-line dotazník v prieskume pre porovnávač Asisto.sk vyplnilo v septembri 2022 takmer 1.300 respondentov. Priemerne 37 % poistencov deklaruje, že v tomto roku využilo benefity a výhody zdravotných poisťovní. V porovnaní s rokom 2020 (50 %) má využívanie benefitov prekvapivo klesajúcu tendenciu, aj keď sa ich ponuka u všetkých poisťovní rozširuje a vylepšuje. Nadpriemerne využívajú benefity poistenci Dôvery, niektorý z benefitov využil takmer každý druhý z nich. U štátnej VŠZP je to len jedna tretina, podobne ako u poisťovne Union. Zisťoval sa aj názor poistencov na náročnosť podmienok na uplatnenie benefitov. Ako extrémne náročné na uplatnenie ich deklarujú poistenci VŠZP, naopak za jednoduché na uplatnenie ich považujú poistenci Unionu a Dôvery. Medzi najvyužívanejšie u všetkých troch poisťovní patria už tradične zubný benefit, vrátenie doplatku za lieky, dodatočné zľavy na zľavových portáloch, benefity pre deti (baby box, okuliarové rámy pre deti, zubný benefit pre deti) a preventívne prehliadky nad rámec zákona.

Pri zisťovaní spontánneho vnímania jednotlivých zdravotných poisťovní mali respondenti uviesť 2 slová, ktoré ich spontánne napadnú pri názve jednotlivých zdravotných poisťovní. Najviac slov s negatívnou konotáciou sa vyskytlo u štátnej VŠZP (9), v prípade súkromnej poisťovne Dôvera to boli len 2 slová a pri poisťovni Union dokonca len jedno. Naopak pri slovách s pozitívnou konotáciou, ktoré uvádzali poistenci, bola najpozitívnejšie vnímaná Dôvera, Union a následne VŠZP. Štát aktuálne chystá prostredníctvom novely zákona o zdravotných poisťovniach viaceré zmeny, ktoré sa majú dotknúť aj procesu prepoistenia. Podľa aktuálneho návrhu poistenec, ktorý sa rozhodne pre zmenu poisťovne, bude musieť požiadať svoju pôvodnú o akceptačný list a svoj podpis na novej prihláške notársky overiť, čo je spoplatnená služba. Až 40 % respondentov považuje tieto pripravované zmeny za zbytočnú byrokraciu a 25 % za vyťahovanie peňazí od poistencov. Len asi jedna štvrtina respondentov zmeny akceptuje. V podobnom duchu sa vyjadrili aj Asociácia na ochranu práv pacientov SR, či jednotlivé súkromné poisťovne, ktoré tieto kroky považujú za obmedzenie práv pacientov na zmenu zdravotnej poisťovne.