streda 21. septembra 2022

EU: Nový prístup k odhaľovaniu rakoviny

V roku 2020 bola v Európskej únii diagnostikovaná rakovina odhadom u 2,7 milióna ľudí. Počas života aktuálne ochorie na rakovinu každý druhý občan EÚ a len polovica všetkých pacientov prežije. Európska komisia predstavila nový prístup, ktorým chce podporiť členské štáty pri zvyšovaní miery využívania skríningu rakoviny. Je súčasťou systému skríningu rakoviny v EÚ, ktorý sa má predložiť v rámci európskeho plánu na boj proti rakovine. Cieľom je zvýšiť počet skríningov, ktoré zahrnú viac cieľových skupín a viac typov rakoviny, pričom dôraz sa bude klásť na odhaľovanie rakoviny v počiatočnom štádiu.

Odporúčanie, ktoré vychádza z najnovšieho dostupného vedeckého vývoja a dôkazov, podporí členské štáty s cieľom zabezpečiť, aby bol skríning do roku 2025 ponúknutý 90 % obyvateľov EÚ, ktorí spĺňajú podmienky na skríning rakoviny prsníka, krčka maternice a hrubého čreva a konečníka. V novom odporúčaní sa takisto rozširuje organizovaný populačný skríning rakoviny tak, aby zahŕňal rakovinu pľúc, prostaty a za určitých okolností rakovinu žalúdka. Na zavádzanie nových odporúčaní je k dispozícii finančná podpora. Približne 38,5 milióna eur je vyčlenených v rámci programu EU4Health a 60 miliónov eur v rámci programu Horizont Európa. Okrem toho navrhne Komisia dodatočné financovanie skríningu rakoviny v rámci programu EU4Health v roku 2023. Ďalšia podpora môže byť poskytnutá aj z európskych regionálnych, kohéznych a sociálnych fondov.

S cieľom uľahčiť cielenejší a menej invazívny skríning sa v odporúčaní:
• rozširuje cieľová skupina pre skríning rakoviny prsníka na ženy vo veku od 45 do 74 rokov (v porovnaní so súčasnou vekovou skupinou od 50 do 69 rokov),
• odporúča, aby sa testovanie na ľudský papilomavírus (HPV) vykonávalo u žien vo veku od 30 do 65 rokov každých 5 alebo viac rokov s cieľom zistiť rakovinu krčka maternice, pričom sa zohľadní stav očkovania proti HPV,
• vyzýva na vykonávanie triediacich testov na rakovinu hrubého čreva a konečníka u ľudí vo veku od 50 do 74 rokov prostredníctvom imunochemického testu stolice s cieľom indikovať potenciálne následné endoskopické alebo kolonoskopické vyšetrenie.

Na základe najnovších dôkazov a metód sa v odporúčaní organizovaný skríning rozširuje na ďalšie tri druhy rakoviny:
• testovanie na rakovinu pľúc u ťažkých fajčiarov a bývalých fajčiarov vo od veku od 50 do 75 rokov,
• testovanie mužov vo veku do 70 rokov na rakovinu prostaty na základe vyšetrenia prostatického špecifického antigénu (PSA) a zobrazovacej magnetickej rezonancie (MRI) ako následného vyšetrenia,
• skríning na zistenie prítomnosti baktérie Helicobacter pylori a sledovanie prekanceróznych lézií žalúdka v oblastiach s vysokou incidenciou rakoviny žalúdka a vysokou úmrtnosťou.

V odporúčaní sa osobitná pozornosť venuje rovnakému prístupu ku skríningu, potrebám konkrétnych sociálno-ekonomických skupín, osôb so zdravotným postihnutím a ľudí žijúcich vo vidieckych alebo odľahlých oblastiach, aby sa skríning rakoviny stal realitou v celej EÚ. Rovnako dôležité je zabezpečiť primerané a včasné diagnostické postupy, liečbu, psychologickú podporu a následnú starostlivosť. V odporúčaní sa ďalej zavádza pravidelné a systematické monitorovanie skríningových programov vrátane rozdielov prostredníctvom európskeho informačného systému o rakovine a registra nerovností v oblasti onkologických ochorení. Na podporu jeho vykonávania sa vypracujú usmernenia EÚ o skríningu rakoviny a jej liečbe s finančnou podporou z programu EU4Health v oblasti rakoviny pľúc, prostaty a žalúdka. Existujúce usmernenia EÚ týkajúce sa rakoviny prsníka, hrubého čreva a konečníka a rakoviny krčka maternice sa budú pravidelne aktualizovať.