pondelok 19. septembra 2022

Upozorňujeme: Podvodné kryptomenové faktúry

Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) upozorňuje na faktúry, ktoré sú v jeho mene (s jeho identifikačnými údajmi) vystavené za služby spojené s kryptomenou. Centrálny depozitár cenných papierov nie je vystavovateľom žiadnej takejto faktúry, ide o podvodné konanie.

Na faktúrach poslaných v mene CDCP sú uvedené viaceré nesprávne údaje. Účet, na ktorý majú byť poukázané platby nie je účtom Centrálneho depozitára cenných papierov SR. Faktúry sú vystavené za služby spojené s kryptomenou, tieto služby však CDCP vôbec neposkytuje. Na jednej z faktúr je nesprávne aj logo v hlavičke, nejde o logo CDCP. „Domnievame sa, že neznáma osoba sa zneužitím údajov CDCP pokúša prostredníctvom podvodných faktúr vylákať od ľudí peniaze, pričom suma na faktúrach je pomerne vysoká. Preto chceme upozorniť občanov, aby takúto faktúru neuhrádzali, jej pravosť si môžu overiť priamo u nás na adrese faktura@cdcp.sk,“ doplnila hovorí Dagmar Kopuncová.

Centrálny depozitár cenných papierov SR považuje toto konanie za poškodzovanie dobrého mena spoločnosti. Okrem toho všetko nasvedčuje tomu, že bol spáchaný trestný čin. CDCP preto podal na Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave I. trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.