štvrtok 28. marca 2024

SR: Zamestnanosť a mzda v januári 2024

Nominálne mzdy na Slovensku podľa štatistického úradu rástli aj na začiatku roka 2024, avšak nižším tempom ako na konci minulého roka, dvojciferne už iba v priemysle. Reálne nižšie platy v medziročnom porovnaní mali počas prvého mesiaca roka len zamestnanci odvetvia informácie a komunikácia. Zamestnanosť mierne vzrástla v 6 z 10 mesačne sledovaných odvetví, v priemysle sa prehĺbil jej pokles.

Priemerná nominálna mesačná mzda v januári 2024 bola na Slovensku medziročne vyššia vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach. Rast v porovnaní s minuloročným januárom dosahoval od 1,9 % v odvetví informácií a komunikácii až po 11 % v priemysle. Po očistení o vplyv inflácie, ktorá síce klesala, ale stále je nad úrovňou dlhodobého priemeru, väčšina odvetví dosiahla aj reálny rast miezd. Najvyšší reálny rast miezd nad úrovňou 5 % sa prejavil v mzdách zamestnancov v priemysle, v doprave so skladovaní a tiež v maloobchode. Jediný spomedzi 10 mesačne sledovaných odvetví, kde reálne mzdy medziročne klesli, a to takmer 2 %, boli práve informácie a komunikácia.

V prvom mesiaci roka 2024 zamestnanosť rástla v 6 z 10 mesačne sledovaných odvetví. Prírastok počtu zamestnancov nad úrovňou 4 % bol vo vybraných trhových služieb a tiež v informáciách s komunikáciou. K miernejšiemu zvýšeniu nad úrovňou 2 % došlo v ubytovaní, stavebníctve, a tiež v predaji a oprave motorových vozidiel. Pokles zamestnanosti pokračoval v priemysle, odvetvie evidovalo o 2,1 % menej zamestnancov ako pred rokom. Úbytok zamestnancov v tomto odvetví pretrváva už 23 mesiacov za sebou, a aktuálna tempo úbytku je najvýraznejšie od mája 2021. Mierny pokles zamestnancov zaznamenali aj tri ďalšie odvetvia veľkoobchod, maloobchod a podniky reštaurácií a pohostinstiev.