štvrtok 20. júna 2024

Radíme: Z hygienických dôvodov

Zakúpený tovar niekedy nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov, a to ani pri nákupe on-line. Ak však podľa zákona nie je možné odstúpiť od zmluvy uzavretej dištančným spôsobom alebo mimo obchodných priestorov z hygienických dôvodov brániacich vráteniu a opätovnému predaju veci, musia byť pritom splnené dve podmienky: tovar musí byť dodaný v zapečatenom obale, a zároveň musí existovať dôvod ochrany zdravia alebo už spomínané hygienické dôvody.

Zapečatený obal je hygienicky utesnený obal, ktorý tovar chráni, zachováva jeho hygienické vlastnosti, a zároveň má funkciu pečate, ktorá znemožňuje ľahké opätovné uzavretie. Podmienka dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov nemusí byť v praxi vždy jednoznačná. Súdny dvor Európskej únie uvádza, že táto výnimka sa uplatní iba vtedy, ak nie je možné rozbalený tovar uviesť znova na trh. Nemožnosť uvedenia na trh po rozbalení musí byť navyše odôvodnená ochranou zdravia či hygienickými dôvodmi. „V praxi to znamená, že pokiaľ podnikateľ môže prijať opatrenia, ako napríklad vymeniť silikónové nástavce na štupľové slúchadlá do uší alebo vydezinfikovať matrac či inteligentné hodinky, nemá právo odstúpenie spotrebiteľa odmietnuť,“ upozorňuje Eduarda Hekšová z dTest. Navyše Súdny dvor Európskej únie v rovnakej veci stanovil, že obyčajný kontakt výrobku s holou kožou nie je dostatočným hygienickým dôvodom, ktorý by znemožňoval prijať opatrenia za účelom opätovného predaja. Z tohto dôvodu sa domnievame, že odstúpiť možno od slúchadiel na uši, teda slúchadiel, ktoré sa nezavádzajú do uší. Ďalej možno odstúpiť aj od inteligentných náramkov či hodiniek. Odstúpiť možno tiež od žehličiek na vlasy alebo kulmofénov, pretože opačný záver by znamenal, že nemožno odstúpiť napríklad od pokrývok hlavy, pretože čiapka predsa tiež prichádza do kontaktu s vlasmi.

V situácii, kedy by spotrebiteľ odstúpil od zmluvy a vrátil slúchadlá do uší s vymeniteľnými štupľami, by následne predajca štuple vymenil a vykonal dezinfekciu slúchadiel. Vzhľadom na to, že spotrebiteľ musel slúchadlá vybrať zo zapečateného obalu, aby ich vyskúšal, nebude spotrebiteľ zodpovedať za zníženie hodnoty tovaru. Spotrebiteľ má totiž vo všeobecnosti možnosť si pri tovare vyskúšať funkčnosť a až potom tovar vrátiť. „Len v prípade, že by spotrebiteľ používal tovar viac ako je potrebné na overenie funkčnosti tovaru, tak by hradil sumu za zníženie hodnoty tovaru,“ upozorňuje Eduarda Hekšová. Naopak, nie je možné odstúpiť od slúchadiel do uší, pokiaľ slúchadlá nemajú vymeniteľné silikónové nástavce, s čím sa možno stretnúť pri kôstkových slúchadlách. Typickým príkladom, kedy odstúpiť od zmluvy nemožno z hygienických dôvodov, je zubná kefka či kontaktné šošovky, ak bol tento tovar zabalený v zapečatenom obale.