štvrtok 18. mája 2017

EU: Potraviny naše každodenné
Potravinový odpad v únii za jeden rok dnes dosahuje približne 88 miliónov ton, čo je asi 173 kg na obyvateľa. V dôsledku produkcie a likvidácie potravinového odpadu dochádza zároveň k uvoľňovaniu 170 miliónov ton emisií CO2 a spotrebe 26 miliónov ton zdrojov. Dokážeme to zmeniť?  

Nové uznesenie Európskeho parlamentu vyzýva prijať opatrenia na zníženie potravinového odpadu v EÚ do roku 2025 o 30% a do roku 2030 o 50% v porovnaní s úrovňou z roku 2014 (legislatívny návrh o odpadoch, o ktorom parlament hlasoval v marci). Vnútroštátne orgány a všetky zainteresované organizácie musia klásť väčší dôraz na vzdelávanie spotrebiteľov. Zamerať by sa pritom mali na vysvetľovanie rozdielu medzi dátumom minimálnej trvanlivosti a dátumom spotreby s cieľom obmedziť zbytočné plytvanie potravín. Komisia by tiež mala zhodnotiť, či je možné odstrániť niektoré spotrebiteľov mätúce dátumy z obalov výrobkov, avšak iba v prípade, že z toho pre konzumentov či životné prostredie nebudú vyplývať žiadne riziká.

Podľa poslancov je dôležité iniciovať zmeny v smernici o DPH, prostredníctvom ktorých by sa výslovne povolili daňové výnimky na darovanie potravín. Parlament tiež žiada, aby sa Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) využíval vo väčšej miere aj na financovanie nákladov spojených so zberom, dopravu, skladovaním a distribúciou darovaných potravín.