štvrtok 18. mája 2017

Financie: Slováci sa stále zadlžujú
V medzinárodnom prieskume Slováci potvrdili, že sa aktívne zajímajú o finančné záležitosti, s peniazmi vychádzajú prevažne dobre, ale pomerne často sa zadlžujú. Platobná morálka dlžníkov je nadpriemerná – len každý siedmy respondent mal v čase prieskumu nejaký záväzok po splatnosti.

Podľa európskeho prieskumu MillwardBrown pre KRUK bankový účet a on-line bankovníctvo využíva viac než 93%, resp. 76% Slovákov. Napríklad v Nemecku je to len 87%, resp. 74% ľudí. Slováci tiež veľmi vysoko hodnotia svoju finančnú gramotnosť: len necelé 4% respondentov prieskumu priznávajú veľmi nízku alebo žiadnu znalosť bankových produktov, zatiaľčo v Taliansku je to viac než 18% opýtaných. Výbornú alebo veľmi dobrú znalosť bankových produktov deklaruje 40% Slovákov, čo je najviac zo všetkých krajín, v ktorých prieskum prebiehal.

Slováci hodnotia nadpriemerne aj svoju finančnú situáciu. Celých 37% respondentov prieskumu uviedlo, že si môže dovoliť všetko, čo potrebuje, že sporí a dokáže pokryť aj neplánované výdavky. Podobne sú na tom Česi a najlepšie hodnotia svoju finančnú situáciu Nemci (43% respondentov má dostatok peňazí, môže sporiť a nezaskočia ich náhle výdavky). Najhoršie hodnotili svoju finančnú situáciu respondenti v Taliansku a Rumunsku: viac než 17% z nich priznáva, že často nemá prostriedky ani na najnutnejšie potreby. Dve tretiny Poliakov (64%) uvádzajú, že majú dostatok peňazí na bežné potreby, ale nečakané výdavky im spôsobujú problémy. V rovnakej situácii je polovica (51%) Slovákov.