piatok 19. mája 2017

Financie: Slováci majú nesplatené záväzky najmä voči bankám a mobilným operátorom
Len tretina slovenských respondentov (36%) európskeho prieskumu MillwardBrown pre KRUK uviedla, že mala väčšie či menšie omeškanie so splátkami dlhu alebo platbami za iné záväzky.

Zodpovednejší pri splácaní sú len Španieli (29% dlžníkov s omeškaním platieb). Najhoršia situácia je v Poľsku, kde omeškanie s platbami záväzkov priznalo viac než 57% respondentov. Záväzky po splatnosti má však len 14% opýtaných Slovákov, v prípade Nemcov je to takmer tretina (viac ako 29%). V Poľsku ide o menej než 12% respondentov. Omeškanie platieb slovenských dlžníkov sa týka najčastejšie splátok úverov (32%) a účtov za mobilné telefóny (21%). Zatiaľčo Slováci majú nesplatené záväzky predovšetkým voči bankám a mobilným operátorom, v Taliansku a Rumunsku dlžia ľudia hlavne za elektrinu či plyn. V Španielsku majú dlžníci najväčší problém so splácaním hypoték a v Poľsku s nájmom.
       
Zo slovenských respondentov prieskumu má aktuálne nejakú pôžičku viac ako 51% a ďalších 15% plánuje vziať si úver v priebehu nasledujúceho roka. Najzadlženejší sú ľudia v Rumunsku, kde má pôžičku viac ako 60% respondentov a ďalších viac ako 33% sa plánuje zadlžiť v nasledujúcom roku. Najmenej pôžičiek splácajú respondenti z Nemecka (menej než 38%), kde sa tiež najmenej ľudí plánuje zadlžiť (menej než 10%).