streda 17. mája 2017

Novinka: Prepojenie obchodného registra s ďalšími evidenciami
Národná rada SR schválila novelu zákona o obchodnom registri, ktorá nadobudne účinnosť 15. júna 2017. Legislatívnu zmenu vypracovalo ministerstvo spravodlivosti ako reakciu na smernicu Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie.

Cieľom novely je prepojenie systému Obchodného registra SR s inými obchodnými evidenciami v rámci Európskej únie a zavedenie povinnosti zverejňovať informácie o zapisovaných údajoch a poskytovať uložené listiny prostredníctvom tohto systému v elektronickej forme. Novela ďalej zavádza možnosť vykonať výmaz podniku zahraničnej osoby alebo jej organizačnej zložky na základe oznámenia zahraničnej obchodnej evidencie cez systém prepojenia centrálnych registrov. Systém prepojenia centrálnych registrov umožní aj zverejňovanie informácií o nadobudnuté účinnosti pri cezhraničnom zlúčení alebo splynutí, pri ktorom je nástupníckou spoločnosťou slovenská zúčastnená spoločnosť.

Zároveň sa ruší súdny poplatok vo výške 0,33 eura za zaslanie elektronickej formy listiny uloženej v zbierke listín elektronickými prostriedkami a za zaslanie potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis alebo listina nie je.