pondelok 15. mája 2017

EU: Obmedzenia pre elektronický obchod II
Vzostup elektronického obchodu za posledné desaťročie, najmä cenová transparentnosť a konkurencia online, zásadne vplýva na distribučné stratégie firiem a správanie spotrebiteľov.

Konečné výsledky odvetvového prieskumu Európskej komisie poukazujú na trhové trendy. Veľká časť výrobcov sa v poslednom desaťročí rozhodla predávať svoje produkty priamo spotrebiteľom vo vlastných online retailových obchodoch, takže čoraz viac konkurujú vlastným distribútorom. Intenzívnejšie využívanie selektívnych distribučných systémov, v ktorých môžu produkty predávať iba vopred určení autorizovaní predajcovia, umožňuje výrobcom lepšiu kontrolu nad ich distribučnou sieťou – najmä z hľadiska kvality distribúcie, ale aj ceny. Nárast v uplatňovaní zmluvných obmedzení na lepšiu kontrolu distribúcie produktov. V závislosti od obchodného modelu a stratégie môžu mať tieto obmedzenia rôznu formu – od cenových obmedzení cez zákaz určitých predajných kanálov (platforiem), obmedzení využívania nástrojov na porovnávanie cien, až po vylúčenie čisto online aktérov z distribučných sietí.

Niektoré z týchto praktík môžu byť opodstatnené – napríklad v záujme zvýšenia kvality distribúcie produktov. Iné však môžu spotrebiteľovi nenáležite obmedzovať možnosti voľby a brániť v lacnejšom nakupovaní online, takže zásah komisie na zaistenie dodržiavania pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže je opodstatnený.