pondelok 18. septembra 2017

112: Už aj cez SMS
Európske číslo tiesňového volania 112 bude dostupné aj prostredníctvom krátkych textových správ - SMS. Rozšírenie služieb upravuje návrh zákona o elektronických komunikáciách (č. 351/2001 Z.z.), ktorý schválila Vláda SR.  

Od 1. januára 2018 by malo mať možnosť privolať si pomoc na európskom čísle 112 aj približne 80 tisíc sluchovo postihnutých občanov na Slovensku. Textovú žiadosť o pomoc však môže poslať každý, kto sa ocitne v tiesni či inej život ohrozujúcej situácii, kedy nemôže, alebo nedokáže hovoriť.

V súlade s európskou legislatívou sa zavádza aj fungovanie tzv. eCall, t.j. automatického zaslania dátovej vety o polohe vozidla pri dopravnej nehode na príslušné stredisko integrovaného záchranného systému. Jeho využitie má veľký význam napr. pri nehodách na odľahlých cestách či pri bezvedomí vodiča.

Technológia eCall bude povinne inštalovaná v každom aute vyrobenom v Európskej únii od 1. marca 2018. Zároveň ju bude možné doinštalovať aj do výbavy vozidla.