piatok 22. septembra 2017

EU: Kybernetická bezpečnosť
Medzi riziká digitálnej doby patrí počítačová kriminalita, ktorej hospodársky vplyv sa len za posledné štyri roky späťnásobil. A keďže digitalizácia sa šíri do všetkých oblastí nášho života, bude tento vplyv len narastať. 

Len v minulom roku došlo každý deň k vyše 4.000 útokom vydieračského softvéru (ransomware) a 80% európskych podnikov zaznamenalo aspoň jeden kybernetický incident. V prieskumoch až 87% respondentov považuje počítačovú kriminalitu za dôležitú výzvu pre vnútornú bezpečnosť Európskej únie.

Európska komisia navrhuje opatrenia na princípe troch O:
•       ODOLNOSŤ -  rozsiahly súbor opatrení zameraných na posilnenie kybernetickej bezpečnosti v EÚ. Patrí medzi ne Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť, ktorá má pomáhať členským štátom pri zvládaní kybernetických útokov aj nový európsky certifikačný systém na zaručenie bezpečnosti produktov a služieb v digitálnom svete.
•       OBRANA - Európske stredisko výskumu a kompetencií pre kybernetickú bezpečnosť (pilotný projekt v 2018) pomôže v spolupráci s členskými štátmi vyvíjať a zavádzať nástroje a technológie potrebné na to, aby sme mohli držať krok s neustále sa meniacimi hrozbami a aby naše obranné mechanizmy boli rovnako moderné ako zbrane v rukách páchateľov počítačovej trestnej činnosti. Vznikne aj koncepcia, vďaka ktorej Európa a členské štáty budú môcť rýchlo, operatívne a jednotne reagovať na rozsiahle kybernetické útoky. Zintenzívni sa medzinárodná spolupráca.
•       ODRADENIE - efektívne odrádzať páchateľov výraznejšou reakciou orgánov presadzovania práva s dôrazom na odhaľovanie, sledovanie a stíhanie páchateľov takýchto zločinov. V tejto oblasti komisia navrhuje nové opatrenia na boj proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov. Rozšíri sa rozsah deliktov týkajúcich sa informačných systémov na všetky platobné transakcie vrátane transakcií vo virtuálnych menách. Začiatkom roka 2018 budú predložené aj návrhy na uľahčenie cezhraničného prístupu k elektronickým dôkazom.