utorok 19. septembra 2017

ETM: Zdieľanie vás dostane ďalej!
Aj tento rok prebieha od 16. do 22. septembra Európsky týždeň mobility. Cieľom je zaviesť a podporovať opatrenia udržateľnej mestskej mobility a využívať multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či  hromadnou dopravou) -  alternatívy osobných motorových vozidiel.  

Mottom tohtoročného Európskeho týždňa mobility je čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita. Pri propagácii tejto témy sa dôraz kladie na dosiahnutie cieľa cesty, často za nižšie náklady pre jednotlivca aj spoločnosť ako v prípade použitia súkromného vozidla.

Celoeurópske podujatie je vynikajúcou príležitosťou na objasnenie výziev, ktorým mestá čelia. Tým otvára cestu na zmenu správania a posun k udržateľnejšej dopravnej stratégii. Miestnym orgánom sa odporúča organizovať aktivity na zvýšenie povedomia v rámci daných tém a zaviesť trvalé opatrenia, ktoré zlepšia situáciu udržateľnej dopravy v meste.

Dopravné podniky v slovenských mestách už pravidelne ponúkajú počas Európskeho týždňa mobility možnosť bezplatného využitia mestskej hromadnej dopravy.