piatok 22. septembra 2017

Cenné papiere: CFI a FISN kódy
V súlade s aktualizovanými normami ISO 10962 a ISO 18774 prideľuje Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) od júla tohto roku všetkým aktívnym cenným papierom, ktoré sú registrované v Slovenskej republike, upravené kódy CFI a FISN.  

Medzinárodné normy ISO využívajú na označenie cenných papierov tri rôzne kódy: ISIN – základný identifikátor emisie, FISN – krátky názov a CFI – kód slúžiaci na detailnejšiu klasifikáciu. Identifikačné kódy CFI a FISN prinášajú jednotné, presnejšie a tiež detailnejšie definovanie jednotlivých cenných papierov a finančných nástrojov.

Investori a sprostredkovatelia obchodu s cennými papiermi sa vďaka aktualizovaným kódom dozvedia okrem obdobia splatnosti napríklad aj výšku fixnej úrokovej sadzby či spôsob zabezpečenia, čo môže byť dôležitou informáciou pri rozhodovaní o plánovanej investícii. Kľúč na presné dekódovanie číselných označení nájdu účastníci obchodu s cennými papiermi v príslušných aktualizovaných normách ISO 10962 pre kódy CFI a ISO 18774 pre FISN.