piatok 22. septembra 2017

Upozorňujeme: Zdravotnú poisťovňu možno zmeniť len do konca septembra
Zdravotnú poisťovňu môžeme zmeniť jedenkrát do roka. Prihlášku do novej poisťovne je potrebné odovzdať najneskôr do konca septembra a zmena začne  platiť od 1. januára nasledujúceho roka. 

Výberu zdravotnej poisťovne je potrebné venovať dostatok času. „Poistenci by si mali nájsť dostatok času na porovnanie benefitov, ktoré im jednotlivé zdravotné poisťovne môžu ponúknuť“, odporúča prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR (AOPP) Mária Lévyová. Poisťovne ponúkajú rôzne benefity, od skracovania čakacích termínov na plánované vyšetrenia a operácie, doplatky nad rámec zákona, rozšírené preplácanie preventívnych prehliadok, telefonické konzultácie, špecifické benefity pre individuálne skupiny poistencov až po preplácanie inovatívnej liečby. Najjednoduchšie je pozrieť si služby poisťovní na ich internetových stránkach. „Zároveň by sme si mali skontrolovať, či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, o ktorého služby máme záujem, má zmluvu s poisťovňou, do ktorej sa ideme prepoistiť“, dodáva M. Lévyová.

Ak chcete urobiť zmenu a prepoistiť sa, musíte si podať správne vyplnenú a podpísanú prihlášku do novej zdravotnej poisťovne. Prihláška je dostupná v každej pobočke poisťovne aj na jej webovej stránke. Môžete tiež využiť zákaznícke centrum vybranej poisťovne, ktoré s vyplnením prihlášky pomôže. Prihlášku potom musíte ešte do novej poisťovne doručiť, či už osobne, poštou alebo elektronicky. Dôležité je dodržať termín do konca septembra t.r. Ak odovzdáte prihlášku neskôr, poistencom novej poisťovne sa stanete až od 1.1.2019, teda o rok neskôr.

Zmena zdravotnej poisťovne platí najskôr od 1.1.2018, dovtedy používate zdravotný preukaz svojej súčasnej poisťovne. Poistenec, zamestnanec, ktorý zmení zdravotnú poisťovňu, je povinný oznámiť túto zmenu svojmu zamestnávateľovi do ôsmich dní.