štvrtok 14. septembra 2017

EU: Spolupráca pri riešení výpadkov plynu 
Členské štáty budú môcť v prípade vážnej krízy spôsobenej nedostatočnými dodávkami plynu požiadať o pomoc susediace krajiny Európskej únie. 

Prioritou by malo byť zabezpečenie dostatočných dodávok plynu pre domácnosti, zariadenia diaľkového vykurovania a prevádzky základných sociálnych služieb, napr. nemocnice. Nová legislatíva schválená Európskym parlamentom zriaďuje štyri rizikové skupiny členských štátov, ktoré by mali spolupracovať napríklad pri vyhodnocovaní rizík a prijímaní preventívnych a núdzových opatrení. Nariadenie definuje tri úrovne krízových situácií týkajúcich sa dodávok energií: včasné varovanie, pohotovosť (výstraha) a stav núdze. Členské štáty ich vyhlásia informovaním Európskej komisie a kompetentných orgánov v rámci ich rizikovej skupiny a v okolitých členských štátoch EÚ.

Európska komisia získa na základe novej legislatívy právo nahliadnuť do akejkoľvek dohody o dodávkach plynu, ktorá je dôležitá z pohľadu bezpečnosti dodávok. Ide o dohody, ktoré predstavujú aspoň 28% celoročnej spotreby plynu v danom členskom štáte. Komisia bude tiež môcť požiadať o informácie týkajúce sa ďalších komerčných dohôd, ktoré sú dôležité pre uzatvorenie kontraktu o dodávkach plynu, vrátane dohôd týkajúcich sa plynárenskej infraštruktúry.