utorok 12. septembra 2017

SR: Likvidácia  environmentálnych záťaží
Na odstránenie piatich záťaží na Slovensku sa využijú peniaze z Operačného programu Kvalita životného prostredia, kde je na tento účel vyčlenených 180 miliónov eur. Výška finančných nákladov, ktoré budú vynaložené na realizáciu sanácií, bude závisieť od rozsahu znečistenia a výberu sanačných metód v jednotlivých lokalitách. 

Ministerstvo životného prostredia zabezpečí sanáciu štyroch nových environmentálnych záťaží - ide o lokality v bratislavskom Ružinove (Prístav), Kysuckom Novom Meste (NN Slovakia), kalové pole v Zubrohlave (ZŤS Námestovo) a bývalé kasárne v Kežmarku. O sanáciu bývalej vojenskej základne v Jamníku (kasárne Mokraď) sa postará rezort obrany. Oba rezorty sú povinné do jedného roka predložiť na schválenie plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže Okresnému úradu v sídle kraja.

Medzi územia kontaminované priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou patrí aj bývalá skládka Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa. Za jej likvidáciu koncom minulého roka prevzal zodpovednosť rezort životného prostredia. Počas letných prázdnin boli z 20 studní v susedstve skládky odobraté vzorky, ktoré vyhodnocuje Výskumný ústav vodného hospodárstva. Pokračuje aj proces verejného obstarávania na sanáciu skládky.