pondelok 11. septembra 2017

EU: Tlak na Volkswagen 
Úrady Európskej únie na ochranu spotrebiteľa spolu s Európskou komisiou zaslali spoločný list generálnemu riaditeľovi spoločnosti, v ktorom nástoja na tom, aby skupina neodkladne opravila všetky automobily, ktorých sa týka emisný škandál známy ako dieselgate. 

Viaceré automobily Volkswagen ešte nie sú opravené, pričom sa spoločnosť zaviazala opraviť všetky dotknuté automobily do jesene 2017. Spoločnosť by mala do mesiaca potvrdiť, že  plán dodrží a ak nie, mala by sa zaviazať, že predĺži lehotu na bezplatnú opravu softvéru. Bola tiež požiadaná o úplnú transparentnosť celého procesu vrátane podrobného zosumarizovania toho, čo sa už v tejto veci vykonalo a čo zostáva spraviť. Volkswagen by sa mal zaručiť, že vyrieši aj prípadné problémy, ktoré sa vyskytnú po oprave automobilov.

Volkswagen by mal čo najskôr jednotlivo informovať spotrebiteľov o nastávajúcej oprave. Spotrebiteľom by mal poskytnúť dostatočné informácie, aby sa mohli kvalifikovane rozhodnúť. V súlade so smernicou o nekalých obchodných praktikách by im spoločnosť mala poskytnúť okrem iného tieto informácie: presné a jasné dôvody, prečo musí byť automobil opravený; čo oprava obnáša; čo musia urobiť, aby bol ich automobil opravený; čo sa stane, alebo môže stať, ak si nedajú automobil opraviť; v ktorých členských štátoch a odkedy prestanú byť neopravené automobily spôsobilé na používanie v cestnej premávke.

Spoločnosť by mala informovať tiež spotrebiteľov, ktorí vlastnia automobil zakúpený inde než v sieťach autorizovaných obchodných zástupcov Volkswagen, alebo ktorí navštevujú neautorizovaný servis (napr. ojazdené vozidlá, autá priamo od dovozcov). Úrady na ochranu spotrebiteľa privítali opatrenie Volkswagen na nastolenie dôvery, ktoré spotrebiteľov uisťuje o oprave. Iniciatívne by o tom mala upovedomiť všetky dotknuté strany, pričom opravy nebude obmedzovať len na určité časti a súčasti automobilu, ani na určitú lehotu a bude k nim pristupovať ako k právne záväznému prísľubu, že po oprave si zachovajú celkové výkonnostné parametre.

Zatiaľčo zodpovednosť za zabezpečenie zhody s typom vozidla nesie výrobca, podľa smernice o predaji spotrebného tovaru a zárukách naň zodpovedá za akékoľvek vady v čase dodania tovaru predajca. Úrady na ochranu spotrebiteľa žiadajú, aby spoločnosť Volkswagen všemožne uľahčila predajcom automobilov prácu.