streda 13. septembra 2017

Upozorňujeme: Nový ročník Ceny EÚ pre ženy inovátorky
Európska komisia otvorila piaty ročník ceny určenej podnikateľkám, ktoré úspešne uviedli svoje výnimočné inovácie na trh.  

Na víťazku čaká 100.000 EUR, druhá a tretia cena je 50.000 EUR a 30.000 EUR. Osobitná cena 20. 000 EUR sa bude udeľovať v kategórii Začínajúca inovátorka. Do súťaže sa môžu prihlásiť ženy z celej EÚ a krajín pridružených k programu Horizont 2020, ktoré založili, alebo sa podieľali na založení spoločnosti a využili verejné alebo súkromné ​​financovanie na výskum a inovácie.

Prihlášky musia byť predložené do 15. novembra 2017. Mená víťaziek budú vyhlásené 8. marca 2018 na Medzinárodný deň žien.