pondelok 11. septembra 2017

Upozorňujeme: Nechránené displeje
Obrazovky a displeje sú dnes všade. A na nich citlivé dáta, súkromné aj firemné, s ktorými často pracujeme bez ohľadu na to, kto sa nám pozerá cez plece. Zvedavé oči tak môžu z nich za pár minút vyčítať prístupové mená a heslá, informácie o zamestnancoch či zákazníkoch, finančné ukazovatele a ďalšie dôverné informácie.  
Viac ako polovica zamestnancov si berie svoju prácu aj mimo kanceláriu. Ale nepracujú len z domu, svoje mobilné zariadenia otvárajú aj na verejných miestach, akými sú kaviarne, dopravné prostriedky alebo čakárne u lekára. Podľa prieskumu Ponemonského inštitútu až 87% účastníkov spozorovalo, že niekto sleduje ich obrazovku pri práci na verejnosti, ale viac ako polovica účastníkov priznala, že nepodnikla žiadne kroky, aby v budúcnosti zabránila takémuto „špehovaniu“. Pritom investície spoločností do ochrany počítačových sietí a zariadení pred únikom informácií rôznymi antivírusovými programami sa pohybujú súhrnne v miliónoch eur. Navyše prieskum zistil, že až 68% dopytovaných spoločností umožňuje svojim zamestnancom používať na pracovné účely aj svoje súkromné zariadenia počas práce mimo kancelárie. „Na získanie informácií nepovolanou osobou pritom netreba veľa, stačí 15 minút a neželaný únik citlivých informácií sa stane realitou“, upozorňuje Peter Barker.

Visual hacking ale nie je len problémom verejných priestorov. Aj veľké zdieľané kancelárie, v ktorých na dohľad sedia rôzne oddelenia či úrovne riadenia, štátne úrady či univerzity sú úrodnou pôdou pre zvedavé oči. V prieskume Ponemonského inštitútu až 69% účastníkov uviedlo, že sa s vizuálnym hackingom stretlo aj na svojom pracovisku. A  vedomie hrozby úniku citlivých informácií ovplyvňuje produktivitu pracovníkov. Experiment 3M preukázal, že pracovníci, ktorí sa cítili ohrození a mali pocit, že im niekto sleduje obrazovku, stihli za 10 minút napísať iba 461 úderov na klávesnici. Naopak tí, ktorí boli presvedčení o dostatočnej ochrane svojej obrazovky, napísali za rovnaký čas až 756 úderov. Podľa Ponemonskej štúdie môže spoločnosť stáť takýto pokles produktivity až 1 mil. eur ročne.