streda 4. apríla 2018

Trend: Vakcinačné diery

Na Slovensku vznikajú vakcinačné diery - regióny s nižšou mierou potrebnej zaočkovanosti. Môže to byť vstupnou bránou pre návrat ochorení, ktoré sa u nás už dlhšie nevyskytovali.

Podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR potrebnú 95% hranicu nedosiahlo ku koncu augusta minulého roka povinné základné očkovanie viacerých ročníkov narodenia v niektorých krajoch proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Ide napríklad o ročníky narodenia 2011 až 2015. Hlavný hygienik SR Ján Mikas upozornil, že pokles potrebnej hranice znamená nedostatočnú kolektívnu imunitu, čím nemožno vylúčiť návrat a šírenie infekčných ochorení, ktoré sa na Slovensku nevyskytovali vôbec alebo iba ojedinele. Zaočkovanosť detí v SR začala klesať od roku 2010, kedysi bola podľa Mikasa na úrovni 98 až 99%.

Deti sa na Slovensku povinne očkujú proti desiatim závažným infekciám: záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde B, invazívnym hemofilovým nákazám, pneumokokovým invazívnym ochoreniam, osýpkam, mumpsu a ružienke. Pokiaľ to rodičia nerešpektujú, hrozí im vyše 300-eurová pokuta. Povinné očkovanie hradia zdravotné poisťovne. Rodičia môžu v téme očkovania využiť bezplatné konzultácie v regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Význam povinného očkovania ako aj riziko, ktoré hrozí dieťaťu v prípade, že nebude očkované, vysvetlí očkujúci lekár. Všetky dôležité informácie sú tiež na webe ÚVZ SR.