štvrtok 5. apríla 2018

Smart Cities: Manažment energií

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vyhlásil piatu výzvu na podporu Smart Cities na Slovensku zameranú na manažment energií. 

Úspešní žiadatelia môžu získať dotáciu až do výšky 198.000 eur. Projekty môžu riešiť napríklad inteligentný systém verejného osvetlenia, softvér/hardvér na meranie a riadenie verejnej infraštruktúry alebo zber dát o spotrebe energie v reálnom čase. Výzva je určená pre malých a stredných podnikateľov, ktorí už majú preukázateľnú históriu v oblasti inovácií a grant využijú na dokončenie vlastných riešení. Výsledkom podporeného projektu teda nebude len tzv. nultý prototyp, ale aj jeho zavedenie a otestovanie v podmienkach konkrétneho slovenského mesta.

ÚPVII výzvu vyhlasuje v spolupráci s lotyšskou spoločnosťou Teliko, ktorá pôsobí na medzinárodnom trhu  v oblasti technologického rozvoja, programovania, výroby a inteligentného riadenia. Predložené projekty bude hodnotiť medzinárodná odborná komisia. Prihlasovať sa je možné do 14. mája 2018 do 14.00 hod.

Okrem aktuálne vyhlásenej sú otvorené ešte ďalšie dve výzvy zamerané na manažment dopravy a manažment vôd. Záujemcovia sa môžu prihlasovať do 30. apríla 2018, do 14.00 hod.