utorok 3. apríla 2018

SR: Záujem o štúdium technických smerov

Slovensko je priemyselným štátom. Podľa oficiálnych štatistík chýba ale v priemysle celkovo až 40.000 kvalifikovaných pracovníkov, len automobilový sektor ich potrebuje do roku 2020 okolo 14.000. Mladí ľudia ale o štúdium technických smerov dlhodobo nejavia záujem.  

Na štúdium na vysoké školy sa zo stredných škôl hlási viac ako 60% absolventov stredných škôl, prevažujú však skôr netechnické odbory. Zarážajúca je aj skutočnosť, že viac ako 55% absolventov vysokých škôl nie je zamestnaných v odbore, ktorí vyštudovali. Pri prepočte na náklady na ich vzdelávanie to znamená, že  ročne vynaložíme viac ako 140 miliónov euro zbytočne. Podľa analýzy Zväzu automobilového priemyslu SR vyše 30% študentov na vysokých školách študuje odbory, ktoré trh práce nepotrebuje. Odborníci volajú po osvete, zmene školského systému, väčšej podpore zo strany štátu. Dôležité sú však aj projekty, ktoré by pútavou formou mladých ľudí pritiahli k technickým vedám.

Jedným z nich je Automobilová Junior Akadémia. Ohlasy na prvé dva ročníky sú veľmi pozitívne. O akadémiu prejavili mladí ľudia záujem, dievčatá rovnako ako  aj chlapci. Päťdňový program im poskytne pohľad do sveta výroby, ale aj možnosť nahliadnuť do akademického prostredia. Akadémia totiž ponúka prednášky na univerzite v kombinácii zo zaujímavým programom priamo vo výrobe. Chýbať nebudú ani rôzne zábavné praktické cvičenia, prehliadka najmodernejších pracovísk či zaujímavé diskusie o automobilizme budúcnosti. Každá z akadémií sa skončí slávnostnou promóciou a odovzdaním diplomov jej účastníkom. K trom automobilkám – Volkswagen Slovakia, Groupe PSA Slovakia, Kia Motors Slovakia tento rok pribudla spoločnosť Adient Slovakia – výskumno-vývojové centrum sedačiek a interiérov automobilov. Výrobné podniky vytvoria tzv. dvojičky s univerzitami – Strojnícka Fakulta STU v Bratislave, Materiálovo-technologická fakulta STU v Trnave a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.