piatok 6. apríla 2018

Trend: Osobný bankrot

Od roku 2006, kedy začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca marca 2018 zbankrotovalo už 11.062 občanov Slovenska. 

V marci 2018 bolo na Slovensku vyhlásených 1012 osobných bankrotov a v 1. štvrťroku tohto roku ich počet dosiahol až 2904. Ako vyplýva z analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) v medziročnom porovnaní s prvým kvartálom 2017 so 156 vyhlásenými osobnými bankrotmi je to až 18,62-násobne viac. Dynamika počtu osobných bankrotov zrejme nebude výrazne klesať ani v ďalších mesiacoch roka a počet zbankrotovaných osôb presiahne 10.000. Aj dlžníci, ktorí sa spoliehali na avizovanú exekučnú amnestiu, sa budú z dôvodu jej odloženia pravdepodobne snažiť riešiť svoju zlú finančnú situáciu cestou osobného bankrotu.

Z celkového počtu rozhodnutí o osobnom bankrote vyhlásených v marci 2018 vyplýva, že oddlženie formou konkurzu si zvolilo 997 dlžníkov (98,52%), pre splátkový kalendár sa rozhodlo iba 15 dlžníkov (1,48%). V marci 2018 bolo 952 osobných bankrotov (94,07%) vyhlásených na majetok nepodnikajúcich fyzických osôb a 60 osobných bankrotov (5,93%) bolo vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov. Celkom pripadlo 586 bankrotov na mužov (57,91%) a 426 na ženy (42,09%). Medzi mužmi malo 4,78% dlžníkov vysokoškolské vzdelanie, medzi ženami 6,34% dlžníčok.

V  marci 2018 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji (274), najmenej v Trnavskom kraji (41). Dlhodobo skupinu s najväčším počtom osobných bankrotov predstavujú dlžníci vo veku od 40 do 49 rokov, ale v posledných mesiacoch rastúci trend je u tridsiatnikov.