štvrtok 5. apríla 2018

SR: Ženy v štatutárnych orgánoch

V štatutárnych orgánoch slovenských firiem prevládajú ženy len v 9 z 289 analyzovaných odvetví. Výrazná prevaha žien je len v orgánoch spoločností, ktoré podnikajú v oblasti kaderníckych a kozmetických služieb, starostlivosti o deti alebo seniorov, zdravotníctve a účtovníctve. 

Vyšší podiel žien sa vyskytuje vo väčšine odvetví súvisiacich s trávením voľného času, v obchodných firmách sú dámy v prevahe v spoločnostiach, ktoré obchodujú s farmaceutickými, zdravotníckymi a kozmetickými prípravkami či textilom a odevami, zatiaľčo muži dominujú vo firmách s technicky zameraným tovarom. Genderový pohľad na štatutárne orgány firiem podľa predmetu činnosti od Bisnode neanalyzoval odbory, kde pôsobí len malé množstvo firiem, aby neskresľovali štatistiku. Podľa očakávaní je zjavná prevaha mužov v odboroch truhlárske práce (len 14,47% žien), výstavba ciest a diaľnic (tiež 14,47%) a výroba piva (17,24% žien).

Podobné výsledky priniesla aj genderová analýza v obchodných firmách. Zatiaľčo v nich majú ženy vysoký podiel v maloobchode s farmaceutickými prípravkami (52,65%), textilom (41,38%), odevami (29,08%), zdravotníckymi (38,99%) a kozmetickými (38,98%) službami, muži ovládajú veľkoobchod s dielcami pre motorové vozidlá (14,01% žien), s poľnohospodárskymi strojmi (14,40% žien) a počítačmi (15,10% žien). Vyšší podiel žien je aj vo väčšine odvetví súvisiacich s trávením voľného času, akými sú činnosti cestovných agentúr (46,85%), činnosti spojené s osobnou a fyzickou pohodou (42,50%) a činnosti cestovných kancelárií (41,59%).