pondelok 21. mája 2018

DESI 2018: Slovensko je priemerné

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) monitoruje pokrok členských štátov EÚ v oblasti digitalizácie. Zameriava sa na päť kapitol: pripojenie k internetu, ľudský kapitál, využívanie internetových služieb, integrácia digitálnych technológií a digitálne verejné služby.

V celkovom hodnotení skončilo Slovensko spomedzi 28 členských krajín únie na 20. mieste. Celkovo možno konštatovať, že v každom z ukazovateľov nastal určitý posun vpred napriek tomu, že celkové umiestnenie v rebríčku sa v porovnaní s vlaňajškom nezmenilo. Slovensko tak patrí do skupiny krajín so slabými výsledkami.

Výsledky DESI ukazujú, že Slováci sú priemernými používateľmi internetu a náležite využívajú rôzne on-line služby. Dostupnosť pripojenia a služieb 4G je dostatočne rozšírená, avšak ultrarýchle širokopásmové pripojenie je nad priemerom EÚ. Pokiaľ ide o ľudský kapitál, aj napriek rastúcemu dopytu na trhu práce, je ponuka odborníkov v oblasti IKT stále pod priemerom EÚ.

Najväčší progres bol zaznamenaný v dvoch oblastiach:
· Integrácia digitálnych technológií - postup z 21. miesta na 18.
· Digitálne verejné služby - postup z 24. na 20. miesto.
V praxi tak napríklad viac podnikov využíva na výmenu informácií balíkový softvér, zvýšilo sa aj využívanie sociálnych médií na interakciu so zákazníkmi a viac firiem zaviedlo on-line predaj.