piatok 25. mája 2018

EU: Bezpečný, čistý, prepojený a automatizovaný systém mobility

Hoci počet obetí nehôd na cestách klesol od roku 2001 na menej ako polovicu, aj tak na cestách únie prišlo v roku 2017 o život 25.300 ľudí a ďalších 135.000 sa vážne zranilo. Komisia sa tak novými opatreniami usiluje prispieť k vyššej bezpečnosti na cestách.  

Konkrétne navrhuje, aby boli nové modely vozidiel vybavené 19 zdokonalenými bezpečnostnými prvkami, napr. záchranná brzda a asistenčný systém udržiavania v jazdnom pruhu pre autá alebo systémy detekcie chodcov a cyklistov pre nákladné vozidlá (tu je úplný zoznam). Členským štátom pomáha tiež systematicky identifikovať nebezpečné úseky ciest a lepšie zacieliť investície. Tieto opatrenia by mohli v rokoch 2020 – 2030 zachrániť 10.500 životov a zabrániť približne 60.000 vážnym zraneniam. EÚ by sa tak priblížila k dlhodobému cieľu dosiahnuť do roku 2050 takmer nulovú mieru úmrtnosti a závažných zranení.

Na dokončenie programu nízkoemisnej mobility vznikli prvé emisné normy CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá. V roku 2025 budú musieť byť priemerné emisie CO2 z nových nákladných vozidiel o 15% nižšie ako v roku 2019. Na rok 2030 sa navrhuje stanoviť orientačný cieľ zníženia emisií v porovnaní s rokom 2019 najmenej o 30%. Tieto ciele sú v súlade so záväzkami, ktoré EÚ vyplývajú z Parížskej dohody a zároveň umožňujú dopravným spoločnostiam – najmä malým a stredným podnikom – výrazne ušetriť vďaka nižšej spotrebe pohonných hmôt (25.000 EUR za päť rokov). Komisia sa usiluje o ďalšie zníženie emisií CO2 aj tým, že zjednodušuje podmienky pre vývoj aerodynamickejších nákladných vozidiel a zlepšuje označovanie pneumatík. Predkladá tiež akčný plán pre batérie, ktorý umožní v Európe vytvoriť konkurencieschopný a udržateľný „ekosystém batérií“.

Autá a ostatné vozidlá sú čoraz častejšie vybavené asistenčnými systémami a v dohľadnej budúcnosti sa očakáva príchod plne autonómnych vozidiel. Komisia navrhuje prijať stratégiu, ktorej cieľom je urobiť z Európy svetového lídra v plne automatizovaných a prepojených systémoch mobility. Stratégia sa sústreďuje na novú úroveň spolupráce medzi účastníkmi cestnej premávky, ktorá by mohla nesmierne obohatiť celý systém mobility. Doprava bude bezpečnejšia, čistejšia, lacnejšia a dostupnejšia pre starších ľudí ako aj ľudí so zníženou pohyblivosťou. Navyše navrhuje plne digitalizovať prostredie výmeny informácií v nákladnej doprave, čím sa obmedzí byrokracia a vzniknú digitálne informačné toky pre logistické operácie.