štvrtok 24. mája 2018

Novinka: reformuj.sk

Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) bude fungovať na novom webe reformuj.sk, ktorý je určený nielen pre odbornú, ale aj pre širokú laickú verejnosť.  

Cieľom je ukázať implementáciu celého operačného programu. Hlavným prvkom je tak graf na úvodnej stránke, ktorý zobrazuje celkovú sumu vyčlenenú pre OP EVS podelenú na prioritné osi s ich alokáciami. Z nich vychádzajú už konkrétne projekty s konkrétnou zazmluvnenou sumou. Úvodná stránka ponúka cez graf pohľad na národné projekty, časom k nim pribudnú aj dopytovo-orientované projekty. Sumy v grafe sa budú meniť podľa zazmluvnených projektov, ktoré budú pribúdať - ide o grafické zobrazenie napĺňania zazmluvnených projektov. Nechýbajú ani informácie o rozpočte OP EVS: o celkovej alokácii, ktorá ja zazmluvnená a pracuje sa na nej, ako aj zostatok, ktorý bude využitý na nové výzvy a vyzvania.

Hlavným ťažiskom je orientácia na projekty, kľúčový prvok každého operačného programu. Na webe sa k nim dá dostať troma spôsobmi. Prvou cestou je šesť bannerov rozdelených podľa oblastí, ktorým sa OP EVS v rámci reformy verejnej správy venuje:  Verejné služby, Fungovanie štátu, Hospodárenie štátu, Ľudské zdroje, Súdny systém a Občianska spoločnosť. Druhým spôsobom je možnosť dostať sa k projektom cez úvodný graf. Treťou možnosťou je cesta prostredníctvom odbornej terminológie cez prioritné osi v hlavnom hornom menu. Webová stránka ponúka aj tzv. kartu projektu. Okrem textových informácií o projekte uvádza tiež jeho percentuálne napĺňanie ako aj napĺňanie jeho ukazovateľov vo forme kriviek a budíkov. Zámerom je ukázať celý „životný cyklus projektu“. Materiály sú na webe zverejnené vo formáte, ktorý je možné stiahnuť.