piatok 25. mája 2018

Zelená domácnostiam: Ešte milión eur voľných

V poradí 24. kolo projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie, ktoré je zamerané na podporu inštalácií tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch, je naďalej otvorené. 

Podľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) toto kolo stále trvá a je možné podávať žiadosti o poukážky. Z celkovej vyčlenenej sumy 4 milióny eur je k dispozícii ešte jeden milión eur. Je to jedno z posledných kôl pilotného projektu Zelená domácnostiam, ktorý tento rok končí..
     
Kolo bude uzatvorené po prekročení alokácie vo výške 4 milióny eur o 10%, alebo v termíne avizovaného ukončenia kola v súlade s osobitnými podmienkami kola, teda v piatok 25. mája 2018 o 15. hod.