štvrtok 30. augusta 2018

Aktuálne: Štipendiá na pobyty a jazykové kurzy v Nemecku

Slovenskí vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci sa môžu opäť uchádzať o štipendiá na rôzne typy pobytov od Nemeckej akademickej výmennej služby (DAAD) - na študijné, výskumné a umelecké pobyty a na letné jazykové kurzy. 

Študijné štipendiá sú určené študentom a absolventom vysokých škôl. Výskumné štipendiá sú určené doktorandom, mladým vedeckým a pedagogickým pracovníkom, bývalým štipendistom DAAD a záujemcom o celé doktorandské štúdium v Nemecku. V kategórii štipendií pre umelecké odbory existujú študijné štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl. Letné kurzy sú určené študentom vysokých škôl.

Štipendista získava štipendium na pokrytie životných nákladov. Žiadosti o štipendiá pre architektov sa podávajú do 30. septembra, o umelecké štipendiá do 15. októbra, 31. októbra a 30. novembra, na letný jazykový kurz v Nemecku do 1. decembra. Ostatné štipendiá DAAD majú uzávierku 15. novembra.
   
Podrobné informácie o podmienkach udelenia štipendia aj o spôsobe podania žiadosti nájdu záujemcovia na webe SAIA, ktorá administruje výber uchádzačov zo Slovenska.