piatok 31. augusta 2018

Novinka: Nízkoemisná zóna

V belgickom Bruseli je od začiatku augusta t.r. vyhlásená nízkoemisná zóna. Vozidlá so zahraničnou ŠPZ sa preto pri vstupe na územie mesta musia registrovať. V súčasnosti prebieha prechodné obdobie, od októbra však nezaregistrovaným vozidlám hrozí pokuta 150 až 350 eur.
      
Bezplatná registrácia je umožnená na webových stránkach irisbox.irisnet.be. Na registráciu je potrebné priložiť technický preukaz, certifikát konformity, doklad totožnosti. Registrácia platí tri roky a prebieha automaticky - vozidlo je zaregistrované, keď žiadateľovi príde potvrdenie o registrácii. Vozidlá, ktoré nespĺňajú kritériá na vstup do nízkoemisnej zóny, si za 35 eur môžu zakúpiť denný lístok. Túto možnosť smú využiť maximálne osemkrát do roka.
      
Ministerstvo zahraničných vecí SR zároveň turistom pripomína, že povinná registrácia pre všetky vozidlá so zahraničnou ŠPZ (s výnimkou holandských) je od roku 2017 povinná aj v meste Antverpy. Rovnako je tam vyhlásená nízkoemisná zóna.