streda 29. augusta 2018

Súťaž: Cena Potravinárskej komory Slovenska


Potravinárska komora Slovenska vyhlásila prvý ročník súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska. Potravinárske podniky môžu prihlasovať svoje inovácie, inovatívne technológie či reformulované výrobky celkovo do šiestich kategórií. Zároveň sa môžu začínajúci potravinári pochváliť svojím úspešným príbehom a ktokoľvek môže nominovať osobnosť, ktorá významným spôsobom prispela k rozvoju potravinárstva.

Súťaž je otvorená pre všetky potravinárske podniky so sídlom v Slovenskej republike, ktoré sa zaoberajú potravinárskou výrobou. Do súťaže sa môžu prihlasovať v termíne od 1. septembra do 31. októbra. V novembri sa uskutoční vyhodnotenie súťaže nezávislou odbornou porotou. Víťazi kategórií budú slávnostne vyhlásení počas valného zhromaždenia PKS 13. decembra.

Súťažnými kategóriami sú Inovatívny výrobok, Inovatívna technológia, Inovácia v rámci potravín na osobitné výživové účely, Reformulácia roka, Začínajúci potravinár a Osobnosť potravinárstva. Viac informácií o súťaži sa nachádza na internetovej stránke potravinari.sk.

Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií.