pondelok 27. augusta 2018

Novinka: stopbyrokracii.sk


Nový webový portál spustil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Súvisí so zákonom proti byrokracii, ktorý vstúpi do platnosti začiatkom septembra.

Webový portál je určený občanom i zamestnancom verejnej správy, ktorí potrebujú informácie, ako podľa nového zákona postupovať. Okrem celého znenia predmetného zákona budú môcť napríklad napísať podnet, ak od nich úradník bude vyžadovať potvrdenie, na ktoré podľa nového zákona nebude mať od septembra oprávnenie. Zamestnancom verejnej správy ponúka webová stránka školiace materiály, príručky a metodické usmernenie.
      
Od 1. septembra vstúpi do účinnosti zákon proti byrokracii, podľa ktorého už občania pri administratívnom vybavovaní nemusia nosiť listy vlastníctva a výpisy z obchodného a živnostenského registra. Tie úradníci získajú sami z elektronických registrov štátu a budú si ich vymieňať medzi sebou. Úrad vicepremiéra týmto opatrením očakáva šetrenie na správnych poplatkoch, cestovných nákladoch a čase ročne približne vo výške 13 miliónov eur.
      
Občania a podnikatelia doniesli v roku 2017 na úrady viac ako milión výpisov a pri ich získavaní strávili 620.000 hodín.