utorok 28. augusta 2018

Zelená domácnostiam: Posledné kolo

V poslednom kole projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) 786 poukážok na inštaláciu zariadení na využívanie OZE. Celková hodnota vydaných poukážok v 27. kole je 1.778.798 eur. 

Príspevky získali domácnosti v mimobratislavských regiónoch na 372 tepelných čerpadiel, 368 systémov so slnečnými kolektormi a 46 kotlov na biomasu. Posledné kolo bolo v súlade s osobitnými podmienkami projektu uzatvorené po prekročení uvoľnenej sumy o 10% po 8 minútach od otvorenia. Poukážky sú platné 3 mesiace, dovtedy musí byť zariadenie nainštalované a podaná žiadosť o preplatenie poukážky. Podľa SIEA majú už domácnosti k dispozícii viac ako 3000 poukážok. Časť zo zariadení je nutné nainštalovať v priebehu septembra, väčšinu najneskôr v novembri. Určite sa neoplatí inštalácie nechávať na poslednú chvíľu, pretože sú to posledné mesiace pilotného projektu.

Ak budú všetky aktuálne platné poukážky využité, ku koncu roka 2018 by malo byť z projektu Zelená domácnostiam podporených viac ako 18.600 inštalácií zariadení na využívanie OZE. Doteraz bolo v rámci projektu, ktorý je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia, preplatených 15.473 poukážok v celkovej hodnote viac ako 34 miliónov eur.

SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby mohli byť poukážky vydávané od roku 2019. Zámer nového projektu s celkovým rozpočtom 48 miliónov eur bol už schválený a do roku 2023 by mohlo byť podporených ďalších 25.000 inštalácií v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Pôvodný systém vydávania poukážok sa plánuje rozšíriť o zásobník žiadostí, aby mohli domácnosti žiadať o poukážky priebežne.