štvrtok 16. augusta 2018

e-Government: Finančná správa rozširuje elektronickú komunikáciu


Finančná správa rozposlala ďalšie softwarningové (priateľské) upozornenia približne 100.000 subjektom, ktorých upozornila na daňové nedoplatky. Zároveň zrýchľuje proces vymáhania nedoplatkov.

Novým druhom softwarningu finančná správa zároveň vyzvala daňové subjekty na jeho zaplatenie a uviedla informácie o správnom označení platby a o postupe pre správny spôsob úhrady dane. Softwarningové upozornenia fungujú už od konca minulého roka. Do elektronických schránok na portáli finančnej správy sú napríklad pravidelne zasielané upozornenia na zistené rozdiely medzi kontrolným výkazom DPH a daňovým priznaním k DPH za konkrétne obdobie, na previazanosť nálezov z kontrol na DPH na daň z príjmu právnických osôb, na nepodania daňového priznania k dani z príjmov a najnovšie už aj na daňový nedoplatok. Pripravujú sa tiež upozornenia aj za oblasť spotrebných daní - na podanie daňového priznania či upozornenia na pohľadávky, ukončenie platnosti bankovej záruky a pod. V daňovej oblasti napríklad aj na správny spôsob ukladania účtovných dokumentov, najmä výročných správ, do registra účtovných závierok.

Finančná správa od augusta t.r. komunikuje elektronicky prostredníctvom osobitného informačného systému s 23 bankami združenými pod Slovenskou bankovou asociáciou. Bankám zašle cez elektronickú aplikáciu EKB (elektronická komunikácia s bankami) rozhodnutie, banka jeho prevzatie potvrdí a rozhodnutie vykoná. Účty dlžníkov sú tak blokované v reálnom čase a proces vymáhania nedoplatkov sa stáva efektívnejším, rýchlejším a hospodárnejším.

V roku 2017 finančná správa (daňové a colné úrady spolu) začala približne 29.000 daňových exekučných konaní tohto typu, v tomto roku zatiaľ približne 14.000 konaní.