utorok 14. augusta 2018

Zelená domácnostiam: Kotly na biomasu


V predposlednom, 26. kole projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam (otvorené 7. augusta 2018) Slovenská inovačná a energetická agentúra vydala 268 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu v hodnote viac ako 400.000 eur.

Zostávajúce prostriedky z tohto kola, ďalšie presunuté z iných rozpočtových položiek, ako aj uvoľnené prostriedky po nevyužitých poukážkach z predchádzajúcich kôl boli presunuté do nasledujúceho, posledného 27. kola projektu. Celkový rozpočet pilotného projektu, ktorý je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia, je 45 miliónov eur. Ku koncu roka by malo byť spolu podporených viac ako 18.000 inštalácií zariadení na využívanie OZE. Doteraz bolo preplatených 14.858 poukážok v celkovej hodnote takmer 33 miliónov eur.

Slovenská inovačná a energetická agentúra už pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby mohli byť poukážky vydávané od roku 2019. Zámer nového projektu s celkovým rozpočtom 48 miliónov eur bol už schválený. V rámci projektu by mohlo byť do roku 2023 podporených ďalších 25.000 inštalácií v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Pôvodný systém vydávania poukážok SIEA plánuje rozšíriť o zásobník žiadostí, aby mohli domácnosti žiadať o poukážky priebežne.