štvrtok 16. augusta 2018

EU: Podpora pre Nordlink


Projekt diaľkového elektrického vedenia Nordlink medzi Nemeckom a Nórskom získal ďalšie financie. Európska investičná banka (EIB) kúpila za 100 miliónov eur dlhopisy Tennetu, prevádzkovateľa nemeckej rozvodnej siete. Už vlani schválila na projekt úver 650 miliónov eur.

Elektrické vedenie s dĺžkou vyše 600 kilometrov cez Severné more umožní, aby si obe krajiny vymieňali elektrickú energiu vyrobenú vo vodných a veterných elektrárňach. Tým sa dosiahne stabilizácia rozvodných sieti, čo posilní pozitívne zmeny v nemeckej energetike. Vedenie sa má uviesť do prevádzky v roku 2020. Začalo sa budovať v roku 2016.
      
Nórsko vyrába veľa elektrickej energie v hydroelektrárňach, ktorá sa dá v porovnaní s elektrinou z veterných zdrojov dobre akumulovať. Nemecko bude po sprevádzkovaní vedenia dodávať prebytok energie vyrobenej vo svojich veterných parkoch do Nórska v čase, keď bude nedostatok vody pre hydroelektrárne. Z neho ju bude dostávať, ak výkon veterných parkov v dôsledku slabého prúdenia vzduchu bude nízky.