piatok 17. augusta 2018

EU: Ako dlho žijeme a akého veku sa dožívame zdraví


Najnovší prieskum Poštovej banky porovnal očakávanú dĺžku života žien na Slovensku a v Európskej únii. A zistil tiež, ktorí obyvatelia si užijú najviac rokov v zdraví.

Slovenky sa dožívajú 81, Slováci 74 rokov: Očakávaná dĺžka života žien pri narodení je u nás necelých 81 rokov. Na prvý pohľad veľmi pekné číslo, až kým si v „rebríčku“ nevšimneme, že patrí medzi najnižšie v EÚ. Nižšia odhadovaná dĺžka života ženskej populácie je len v 5 krajinách únie. Najnižšia je v Bulharsku, a to 78,5 roka. V západných krajinách únie sa obyvatelia dožívajú vyššieho veku. Najvyšší očakávaný vek dožitia je v Španielsku na úrovni cca 86 rokov. Spomedzi susedov nás predbehlo Rakúsko (o 3,5 roka), ale aj Česko a Poľsko (zhruba o 1,5 roka).

Je všeobecne známe, že muži žijú o niečo kratšie ako ich nežnejšie polovičky. Neplatí to len na Slovensku, ale vo všetkých európskych krajinách. Očakávaná dĺžka života slovenských mužov je o zhruba -7 rokov kratšia ako v prípade žien. Priemerný rozdiel medzi oboma pohlaviami v EÚ je 5,4 roka. Predpokladaná dĺžka života slovenských mužov pri narodení predstavuje necelých 74 rokov. V tomto prípade je krajinou s najnižším odhadovaným vekom dožitia Litva, a to len 69,5 roka. Naopak najdlhší život sa očakáva u talianskych mužov, a to rovných 81 rokov. Rozdiel medzi týmito dvoja krajinami, nachádzajúcimi sa na opačných koncoch rebríčka, tak predstavuje až 11,5 roka. A ako je to u našich susedov? Najvyššieho veku sa dožívajú muži v Rakúsku (79 rokov) a v ČR (76 rokov). Takmer rovnako ako my sú na tom Poliaci a za nami sa umiestnili Maďari (73 rokov).

Žijeme „z roka na rok“ dlhšie a dlhšie: Očakávaná dĺžka života sa u nás za ostatné desaťročie predlžila o 2,3 roka v prípade žien a o 3,4 roka v prípade mužov. Zaraďujeme sa tak medzi TOP 10 krajín únie, v ktorých došlo za obdobie 2006 až 2016 k najvýraznejšiemu predlženiu života. Na čele rebríčka sa umiestnilo Estónsko, kde sa od roku 2006 vek dožitia žien predlžil až o 3,6 roka a mužov dokonca o takmer 6 rokov. Na opačnom konci nájdeme Švédsko, kde sa život žien predlžil len o 1 rok a mužov o necelé 2 roky. Podobne je na tom aj napríklad Nemecko, Holandsko či Francúzsko. Medzi krajiny, v ktorých sa život obyvateľov za ostatných 10 rokov najviac zvýšil, patria práve tie menej vyspelé krajiny únie – okrem Estónska aj ďalšie pobaltské štáty, Rumunsko, Slovinsko, Poľsko, Malta, Cyprus a aj Slovensko.

Akého veku sa dožívame v zdraví? Zaujímavý pohľad na kvalitu života obyvateľov nám poskytuje ukazovateľ „healthy life years“ (roky života v zdraví). Aj z tohto hľadiska sa nachádzame na konci európskeho rebríčka. Slovenky sa v zdraví dožívajú len 57 rokov. Pod nami sa umiestnili už iba 2 krajiny – Fínsko (rovnako ako my 57 rokov) a Lotyšsko (necelých 55 rokov). Z najvyššieho počtu zdravých rokov sa tešia Švédky, a to až 73 rokov. Nad 70 rokov je to ešte na Malte a mierne pod touto hranicou v Írsku a na Cypre. Zaujímavé je, že rebríček „života v zdraví“ nie je tak striktne rozdelený na vyspelé krajiny únie a nové členské krajiny. Príkladom je Bulharsko, ktoré síce v očakávanej dĺžke života žien je na úplnom konci rebríčka, ale v rebríčku „healthy life years“ patrí medzi TOP 5 krajín. Výrazne vyššiu úroveň „zdravých rokov“ ako my dosahujú aj naši susedia – Poľsko a ČR (cca 64 rokov). Podobný je vývoj indexu „healthy life years“ aj v prípade mužov. U nás je to niečo vyše 56 rokov. V rebríčku pod nami sa umiestnili len pobaltské krajiny.
Rovnako ako v prípade očakávanej dĺžky života aj pri rokoch života v zdraví platí jedno pozitívum, a tým je, že aj náš vek zdravého života sa predlžuje. Za ostatných 10 rokov Slovenky žijú v zdraví o cca dva a pol roka dlhšie a Slováci o takmer 2 roky dlhšie.