pondelok 13. augusta 2018

Trend: Neplatenie faktúr

Slovenské firmy neveria, že sa zlepší oneskorená úhrada faktúr. V súčasnosti im každá štvrtá platba prichádza neskoro, alebo nie je zaplatená vôbec.

Oproti ostatným európskym krajinám je to privysoké číslo, ktoré okrem možného ohrozenia biznisu prináša firmám aj skepticizmus. O ich očakávaniach hovorí aktuálna štúdia spoločnosti EOS KSI s názvom European Payment Practices 2017. Keď sa slovenských firiem v roku 2016 pýtali, ako sa podľa nich zmení platobná disciplína ich koncových zákazníkov a obchodných partnerov, takmer 28% očakávalo výrazné zlepšenie a zhruba 16% výrazné zhoršenie. O rok neskôr už odpovedali inak, v zlepšenie verí len 26% firiem, v zhoršenie 17%. Podobné očakávania majú aj firmy v ostatných východoeurópskych krajinách. S veľkým zlepšením ráta zhruba 24% firiem, rok predtým to však bolo vyše 29%.

K pesimizmu môžu prispievať aj ďalšie skutočnosti, ktoré štúdia ukázala. Firmy vo východnej časti Európy musia na zaplatenie faktúr čakať dlhšie (37 dní) ako tie na západe (33 dní). Vyšší majú aj podiel oneskorených alebo úplne nezaplatených platieb (25%), kým na západe je to 20%. „Príčinou môže byť to, že firmy na západe sú v lepšej kondícii, keďže často pracujú za vyššie marže a v lepších podmienkach. Okrem toho tam môže byť nižší podiel špekulantov, ktorí cez účelovo založené firmy objednávajú tovar, aby nemuseli zaplatiť dodávateľovi“, dodal Peter Hetteš.Inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS na jar 2017 opäť v mene skupiny EOS oslovil odborníkov z európskych krajín v rámci prieskumu European Payment Practices (3.200 spoločností v 16 európskych štátoch). Predmetom analýzy sa stali názory odborníkov na manažment pohľadávok zo spoločností, ktoré majú ročné príjmy v priemere 28 milión eur s počtom zamestnancov 180. Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedalo po 200 firiem  z Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Rakúska, Grécka, Rumunska, Ruska, Slovenska, Bulharska, Poľska, Maďarska, Chorvátska a Belgicka, Švajčiarska, Českej republiky a Nemecka.