piatok 7. septembra 2018

e-Školy: Piaty ročník otvorený

Grantový program e-Školy pre budúcnosť prichádza aj po piaty rok s hlavnou témou správne a bezpečné využívanie digitálnych technológií.

Príležitosť majú pedagógovia a mimovládne organizácie, ktoré majú dobrý nápad, ako zmysluplne zaradiť zodpovedné používanie digitálnych médií do vyučovacieho procesu. Nadácia Orange prerozdelí na jednotlivé projekty celkovo 50.000 €.

Grantový program je otvorený od  03. 09. 2018, uzávierka prijímania projektov je 3. 10. 2018 o 24:00 hod. Uchádzať sa o podporu so svojim projektom môžu pedagógovia a mimovládne organizácie prostredníctvom on-line prihlášky na stránke nadaciaorange.egrant.sk. Výsledky grantového programu budú zverejnené po 26. októbri 2018.

Počas predchádzajúcich štyroch rokov grantového programu Nadácia Orange podporila 180 projektov z celkovo predložených 439 žiadostí.