pondelok 3. septembra 2018

EU: Škodliviny vo výfukových plynoch

Nová metóda merania škodlivín vo výfukových plynoch osobných áut presnejšie zisťuje ich skutočné množstvo s cieľom, aby sa od 1.9.2018 uvoľňovali do cestnej premávky v EÚ len vozidlá vyhovujúce norme WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure).
     
Použitím novej metódy sa získavajú presnejšie údaje počas testov v laboratórnych podmienkach, ale aj počas prevádzky vozidiel. Metóda je spoľahlivejšia než jej predchodkyňa NEFZ, ktorá sa používala od začiatku 90. rokov minulého storočia. Od vypuknutia škandálu Dieselgate sa normy pre obsah škodlivín vo výfukových plynoch v únii výrazne sprísnili.
     
Metóda WLTP sa v mnohých bodoch odlišuje od svojej predchodkyne. Test v laboratórnych podmienkach trvá o 13 minút dlhšie než doteraz. Musí sa prekonať trasa 23,25 km, čo je raz toľko ako počas testu NEFZ. Meranie sa robí pri rýchlosti 131 km/h, kým doteraz bola rýchlosť 120 km/h.