piatok 7. septembra 2018

Novinka: Súťaž o tri roboty SCARA

Epson vkladá svoju najnovšiu technológiu do rúk budúcnosti: univerzít, stredných škôl a výskumných inštitúcií v celej oblasti EMEAR (Európa, Stredný východ a Afrika). 

Prečo zvolila spoločnosť vzdelávacie a výskumné inštitúcie? Aby podporila rast, rozvoj a konkurencieschopnosť priemyslu a automatizácie. Svoje žiadosti posielajte on-line na epson.eu/robots-contest. Ak odošlete svoj návrh pred 15. decembrom 2018, získate možnosť vyhrať 3 roboty  na podporu svojho projektu.

Žiadatelia budú hodnotení podľa zoznamu kritérií, medzi ktoré patrí inovatívnosť, príspevok k vzdelávaniu, rozvoj schopností, jedinečnosť využitia robotu a udržateľnosť. Pri postupe do užšieho výberu budú vyzvaní, aby predstavili svoju žiadosť pred panelom hodnotiteľov.