pondelok 3. septembra 2018

Nové pravidlá pre žiarovky

Od 1. septembra 2018 sa v celej Európskej únii prestali predávať nové energeticky nehospodárne halogénové žiarovky.

Zmeny v pravidlách EÚ sa týkajú štandardných halogénových žiaroviek s výnimkou tých, ktoré sa používajú v stolových lampách a svetlometoch. Halogénové žiarovky sa nahradia LED žiarovkami, ktoré sa vďaka inováciám stali bezpečnejšími, cenovo dostupnejšími a energeticky efektívnejšími. Nové opatrenia sa budú uplatňovať len na nové výrobky vyrobené v EÚ alebo dovážané do EÚ, teda nie na výrobky, ktoré už sú v predaji. Členské štáty a Európsky parlament pôvodne rozhodli o zmene pravidiel v roku 2009 a opätovne svoje rozhodnutie potvrdili v roku 2015. Ich zavedenie do praxe sa však odložilo o dva roky až do septembra 2018, aby sa zabezpečil dostatok cenovo dostupných alternatív.

Ide o súčasť pracovného programu EÚ v oblasti ekodizajnu s cieľom, aby bola energetická efektívnosť prioritou a aby EÚ zohrávala vedúcu úlohu pri prechode na čistú energiu. V júni tohto roku sa spoluzákonodarcovia v rámci balíka opatrení v oblasti čistej energie pre všetkých Európanov dohodli na novom cieli v oblasti energetickej efektívnosti na úrovni 32,5 % do roku 2030.