streda 5. septembra 2018

EU: Opatrenia proti solárnym panelom z Číny

Antidumpingové a antisubvenčné opatrenia EÚ týkajúce sa solárnych panelov dovážaných z Číny prestali platiť v pondelok o polnoci po takmer piatich rokov ich používania.
     
Európska komisia sa po zvážení potrieb výrobcov aj tých, ktorí používajú, alebo dovážajú solárne panely, rozhodla, že je v najlepšom záujme EÚ, aby upustila od uvedených antidumpingových a antisubvenčných opatrení. Toto rozhodnutie zohľadňuje tiež nové ciele únie v oblasti obnoviteľnej energie.
     
EÚ uložila antidumpingové a antisubvenčné opatrenia proti čínskym solárnym panelom v decembri 2013 na obdobie dvoch rokov. Tieto kroky boli obnovené v marci 2017, ale len na obdobie 18 mesiacov, na rozdiel od obvyklých piatich rokov. Rozšírenie ochranných opatrení len na obdobie 18 mesiacov znamenalo kompromis medzi konkurenčnými záujmami a postupné prispôsobovanie cien dovozu do EÚ cenám na svetových trhoch.
     
Podľa oznámenia eurokomisie sa situácia na trhu nezmenila do takej miery, že by bolo odôvodnené ďalšie predĺženie ochranných opatrení nad rámec plánovaných 18 mesiacov. Exekutíva EÚ preto odmietla žiadosť zo strany tohto výrobného odvetvia EÚ o nové preskúmanie ukončenia opatrení.