piatok 14. septembra 2018

On-line: Kalkulačka na výpočet príspevku na opatrovanie


Odborníci z Inštitútu sociálnej politiky ministerstva práce vytvorili kalkulačku na výpočet výšky príspevku na opatrovanie. Jej zverejnením na web stránke ministerstva práce chcú zlepšiť informovanosť ľudí, ktorí sa starajú o ťažko postihnutého blízkeho.

Kalkulačka umožňuje žiadateľom skontrolovanie nároku a nezáväzný výpočet výšky príspevku na opatrovanie. Je potrebné zadať parametre: výšku príjmu, dôchodku, či je ťažko zdravotne postihnutá osoba nezaopatrené dieťa a pod. Kalkulačka následne vypočíta sumu príspevku. „Reálne zisťovanie nároku na priznanie a výšku príspevku na opatrovanie môže v praxi trvať niekoľko týždňov. Kalkulačka umožní nezáväzne vypočítať sumu príspevku prakticky okamžite po zadaní vstupných údajov“, uviedla Lucia Fašungová. 

Začiatkom leta bola prijatá novela zákona o penažných príspevkoch na kompenzáciu tažkého zdravotného postihnutia, ktorej najvýznamnejšou zmenou je nárast príspevku na opatrovanie. Už v tomto roku to je mimoriadne navýšenie pre opatrovatelov v produktívnom veku o cca 120 eur, pre opatrovatelov v dôchodkovom veku o cca 92 eur.