piatok 14. septembra 2018

Technológie: Samozrejmosť aj rušivý prvok


V Spojených štátoch amerických uskutočnila spoločnosť 3M medzi žiakmi generácie Z prieskum týkajúci sa ich správania v škole a vzťahu k elektronike počas vyučovania. Aj napriek všeobecnému presvedčeniu, že mladí sú čisto digitálnou generáciou, 90% žiakov si robí poznámky ručne a svoj telefón si počas vyučovania vypína až 61% žiakov a študentov. 

Mladí, narodení od polovice 90. rokov do súčasnosti (generácia  Z) vyrastali s mobilným telefónom v ruke a celý svoj život sú obklopení modernými technológiami. Známi sú svojím rýchlym životným tempom a takmer neustálou on-line prítomnosťou. Aspoň taká je vžitá predstava. „Používanie sociálnych sietí je pre generáciu Z samozrejmosťou. Keď  ale príde na domáce úlohy a štúdium, pre 61% dopytovaných sú mobilné telefóny rušivým rozptýlením. Mladí  ich teda vypínajú, aby sa dokázali plne sústrediť. To však neznamená, že by počas štúdia technológie úplne prehliadali. Až 85% mladým sa učí najlepšie, keď majú k dispozícii digitálne aj nedigitálne nástroje. Na počítači tak môžu vyhľadávať informácie, ale svoje poznámky si zapisujú stále klasicky perom", komentoval Matej Polievka.

Viac ako 80% študentov by sa necítilo úplne komfortne, pokiaľ by museli používať iba digitálne nástroje. Neposkytujú im takú slobodu, akú majú s ručne písanými poznámkami. Sami študenti v 85 % priznávajú, že úlohy si splnia skôr vtedy, keď si ich môžu ručne zapísať na papier. Podobne to je aj pri práci s informáciami v zamestnaní. Poznámkový blok a pero sú stále neoddeliteľnou súčasťou mnohých profesií napriek tomu, že vo veľkom používajú aj digitálne technológie. Poznámkové bločky pomôžu napísať rýchlu poznámku alebo odkaz, ktorý sa vďaka farebnosti medzi ostatnými papiermi nestratí, alebo vyznačiť si dôležitú stranu v  knihe či katalógu.

Mladí vnímajú technológie hlavne ako prostriedok kontaktu so svojimi vrstovníkmi a tiež rýchleho kontaktu so svojou rodinou. Až 78% dopytovaných sa priznalo k posielaniu textových správ a správ na sociálnych sieťach počas vyučovania a viac ako polovica uviedla, že to robí často. Ale napriek všetkému textovaniu nemajú mladí z generácie Z v školách vôbec nízke ambície. Dobré známky sú hlavným cieľom pre necelé tri štvrtiny z nich. Je však potešujúce, že aj keď technológie vnímajú ako neoddeliteľnú súčasť svojho života, uvedomujú si aj ich tienisté stránky. Traja zo štyroch zástupcov generácie Z uviedli, že ich technológie pri štúdiu rušia.