pondelok 10. septembra 2018

SR: Najvyššie mzdy mali finanční a poisťovací zamestnanci

Priemerná nominálna mesačná mzda v hospodárstve SR dosiahla podľa Štatistického úradu SR v 2. štvrťroku 1.004 eur a v medziročnom porovnaní sa zvýšila o 6,4%. Nižší prírastok spotrebiteľských cien v porovnaní s rastom nominálnej mzdy ovplyvnil vývoj reálnej mzdy, ktorá sa medziročne zvýšila o 3,5%. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 1. štvrťroku 2018 vzrástla o 1,4%.       

Najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy bola v odvetví finančné a poisťovacie činnosti (1.991 eur), informácie a komunikácia (1.772 eur) a dodávka elektriny, plynu a pary (1.626 eur). V dvanástich  odvetviach bola mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (567 eur), ostatných činnostiach (643 eur) a v stavebníctve (715 eur).

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka priemerná nominálna mzda vzrástla vo väčšine odvetví, relatívne najrýchlejšie v umení, zábave a rekreácii (o 9,7%),  verejnej správe a obrane (o 9,6%) a v obchode (o 9%).

Z pohľadu právnej formy subjektov priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla v porovnaní s 2. štvrťrokom 2017 v rozpočtových organizáciách o 9,1% na 1.062 eur, vo veľkých podnikoch s 20 a viac zamestnancami o 7,2% na 1.216 eur, príspevkových organizáciách o 6% na 1.105 eur a v malých podnikoch do 19 zamestnancov o 2,9% na 716 eur.

Z územného hľadiska vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji (1.258 eur). V ostatných krajoch sa pohybovala od 758 eur v Prešovskom kraji do 942 eur v Trnavskom kraji. Vo všetkých krajoch bola priemerná mzda vyššia ako v 2. štvrťroku 2017 s najvyšším prírastkom o 9,1% v Nitrianskom kraji a o 8,2% v Žilinskom kraji.

V 1. polroku 2018 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve hodnotu 980 eur. Medziročne sa zvýšila o 6,4 %, reálna mzda vzrástla o 3,7 %. Rast nominálnej mzdy bol o 2,2 p. b. rýchlejší ako v rovnakom období minulého roka