streda 12. septembra 2018

Upozorňujeme: Nebezpečné prípravky na vlasy


Do systému RAPEX (rýchly výstražný systém EÚ pre nepotravinárske výrobky) pribudli hlásenia od kontrolných orgánov v Taliansku a Írsku. Upozorňujú na nebezpečné kozmetické výrobky, ktoré sa však môžu predávať aj v iných krajinách.

Vo výrobkoch na vlasy I provenzali Balsamo erboristico ai semi di lino (značka: Gianasso výrobná dávkalot 3167, 3067, 3137, 3167, 3487, 3527, 2987, krajina pôvodu: Taliansko výrobca: La Duellepi, srl) bol zistený prekročený povolený limit pre celkový počet mikroorganizmov, čo je v rozpore s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v zmysle neskorších predpisov.

Farba na vlasy Emergency Cone Henna (značka: Malika, výrobná dávka: 48533, čiarový kód: 3574641063016, krajina pôvodu: Pakistan, výrobca: WB Products, Karachi-Pakistan) obsahuje aj látku phenol (0,19% a 2,12% mg.kg-1), čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1175) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.