piatok 26. októbra 2018

EU: Vylepšený Schengenský informačný systém


Poslanci Európskeho parlamentu schválili tri nariadenia reformujúce Schengenský informačný systém (SIS), ktorý je najčastejšie využívaným systémom v oblasti bezpečnosti a ochrany hraníc v Európe.

Nová legislatíva prináša nasledujúce zmeny:
- nové upozornenia na neznáme osoby, ktoré sú hľadané v súvislosti so závažnou trestnou činnosťou a terorizmom;
- povinnosť vnútroštátnych orgánov podeliť sa o detaily súvisiace s teroristickými trestnými činmi so všetkými členskými štátmi;
- preventívne upozornenia týkajúce sa detí, ktorým hrozí únos, a to najmä zo strany jedného z rodičov, a upozornenia týkajúce sa ohrozenia zraniteľných osôb;
- nové upozornenia týkajúce sa rozhodnutí o návrate, ktoré by mali uľahčiť členským štátom navrátenie občanov tretích krajín nezákonne sa zdržiavajúcich na území EÚ do krajín ich pôvodu.

V súčasnosti majú k Schengenskému informačnému systému prístup orgány na kontrolu hraníc, polícia, ako aj colné, justičné a migračné orgány. Na základe novej legislatívy získa prístup ku všetkým upozorneniam a záznamom aj Europol. Prístup získa aj Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, avšak iba k záznamom a upozorneniam, ktoré sa týkajú jej činnosti.

Schengenský informačný systém bol vytvorený v roku 1995 - po zrušení kontrol na vnútorných hraniciach schengenského priestoru. Vylepšená verzia systému, známa tiež pod skratkou SIS II, vznikla formálne v roku 2006, funkčná je však od roku 2013. Aktuálny SIS využíva 30 krajín v celej Európe. V roku 2017 zaznamenal systém päť miliárd nahliadnutí zo strany vnútroštátnych orgánov.