pondelok 22. októbra 2018

Novinka: Platenia faktúr cez PAY by square kód

Slovenskí spotrebitelia môžu využiť novú službu - platenie faktúr prostredníctvom PAY by square kódu. Ide o novinku, ktorú zavádza do praxe Slovenská pošta. 

Nový druh platby je možný na vyše 1.500 pracoviskách Slovenskej pošty. PAY by square kód predstavuje štandardizovaný platobný QR kód, ktorý platiteľovi umožňuje zaplatenie faktúry bez nutnosti prepisovania platobných údajov do príkazu na úhradu. Ak faktúra kód PAY by square neobsahuje, môže si ho zákazník vytvoriť vo svojom mobilnom zariadení pomocou mobilnej aplikácie bysquare. Je možné ho naskenovať aj z displeja mobilného zariadenia, a to na vybraných 1.167 priehradkách označených príslušnou nálepkou.

 
Rýchlosť pripísania prostriedkov na účet prijímateľa je pri tomto spôsobe v režime zrýchlenej platby. To znamená, že finančné prostriedky sú na účet prijímateľa pripísané ešte v ten istý pracovný deň, ak bola služba realizovaná do 10.00 hod. V opačnom prípade je platba pripísaná nasledujúci pracovný deň. Faktúry môžu ľudia na poštách zaplatiť aj v hotovosti, Poštovou kartou alebo Poštovou kartou – Komerčnou.